Glede, ledelse og felles ”driver” – Det er lov å bry seg! Du er god nok!

Glede, ledelse og felles ”driver” – Det er lov å bry seg! Du er god nok!

Det er tidlig morgen. Det kryr av spente, voksne, nysgjerrig mennesker. De vil ha påfyll og verktøy for noe som kan skape en bedre hverdag i bedriften. De er ledere. Det store rommet er fylt med minst 300 mennesker. Mange toppledere i store bedrifter. De er helt lik deg på mange måter, og med følelser for livet og mennesker rundt. De bryr seg og de ser verdien av mennesker. Alle mennesker! Kollegaer, – og de hjemme. For de har skjønt det. Det  som skjer hjemme,- er ofte en del ofte av hvem de er på jobben – og omvendt!

”Det at vi tar på oss forskjellige masker ettersom hvor vi er- det er det ofte en liten sannhet i for mange. Vi kan alle være akkurat den vi vil. Så velg deg noe som gir deg mening og går i tråd med dine verdier. Det vil åpne opp for flyt og energi i din hverdag!”  

De ser verdien av anerkjennelse og ulikheter. For det er nemlig slik at ulikheter skaper spennende team. Da utfyller vi hverandre i større grad en om vi kun foretrekker mennesker som er lik oss selv. Vi kan ikke være gode på alt, vi har alle ulikheter og våre unike gaver!

Har du noen gang tenkt over dette?

”Det velges to lag. Stillheten og spenningen dirrer i gymsalen. Du har sikkert vært der selv. Kanskje var du en av de som ble valgt. Eller var du den som ble til sist. Alle har vi vår historie. Felles er at vi har blitt valgt en eller annen gang. Et eller annet sted, og vi har alle erfart følelsen om å bli først eller sist valgt. ”

 Dette skjedde kanskje da du var liten. Kanskje på trening, skolen, eller i fritiden. – og vi vet at det forsetter å skje i mange bedrifter! – Er du første valg, – eller blir du oversett?

Det som er interessant er å observere at mange velger mennesker lik seg selv. Selv i voksen alder velges det team basert på like kunnskaper mange steder.  Det å evne å se og forstå at mennesker har uendelige spennende ressurser som kan skape utrolige resultater når ulikheter får spille på lag sammen. Dette skaper verdifulle team. Team som skaper resultater, med anerkjennelse i førersetet og hvor ulikheter får fritt spillerom.

Ledelse, sårbarhet og livet!

Lederen som har innlegget har jeg stor sans for, der hun snakker om å lede fra hjertet, vise sin sårbarhet og se verdien i ulikheter i alle mennesker. Ordene treffer, og intet annet en hennes tydelige stemme høres. Selv en knappenål ville du har hørt om en hadde falt i gulvet.

Det å lede et stort selskap og være bevisst på ulikheter som en verdiskapende nøkkel, ikke bare for selskapet, men for hverandre slik at medarbeidere opplever seg ivaretatt og kjenner en verdi og vekst. En vekst hvor du som medarbeider så frem til å møte hver morgen. Et selskap med svært lite gjennomtrekk, og et selskap med ekspandering i et marked som ellers for mange er fallende med nedbemanninger og oppsigelser.

En bedrift hvor du som medarbeider er stolt av å høre til, og hvor du fremsnakker bedriften i fritiden, og hvor du opplever deg god nok som menneske.

Det å være en foretrukket leverandør i markedet og samarbeidspartner fordi du forstår verdien av menneskene. Menneskene, medarbeidere, ledere hvor vi alle er like. Like som kanskje en mamma, kanskje en pappa og kanskje en som brenner på fritiden for andre mennesker. Det er som ringer i vann og sprer seg i sirkel rundt der du jobber.

Det handler om å ivareta mennesker. Skape de aller beste team, med ulikheter som fyller hverandre og løfter bedriften der du jobber til neste nivå.

Dette er samfunnsansvar sett i et større perspektiv. Dette er å være en Hjertegod bedrift. Dette er ledelse med åpne øyne som gavner fremtidens ledere, morgens dagens foreldre og våre barn og ungdom.

Vi er like med alle våre ulikheter. Uansett hvem du er, uansett hvilken posisjon du har i selskapet. Folk er folk og vi har følelser. Vi ønsker å trives – der vi jobber. Vi ønsker å bli sett, være en del av et fellesskap og utvikle oss og ha vekst i den jobben en utfører.

”Du må forstå at det er menneskene i bedriften som er det avgjørende for at du skal lykkes. Alle har vi et ønske om å bidra og gjøre en forskjell. Det handler om samfunnsansvar,- det handler om å løfte hverandre og se det unike som ligger bak hvert menneske. Det handler om ulikheter som er en styrke i team og prosjekter”

 Skap glede, motivasjon og inspirer alle de du møter på jobben i dag. Fortell en annen at de er god nok,  og vis at du bryr deg. Spre glede, inspirasjon og gi et smil. Det varmer og gjør en stor forskjell.

Akkurat i dag!

Mette Oskarsen