Hjertegod Aktiviteter

 

child

Hjertegod aktiviteter er rettet mot barn og ungdom med forankring i Hjertegods verdier. Et sted der du blir sett og hørt, møter respekt og trives. Et sted der du blir verdsatt som menneske – uavhengig av din historie.

Hovedtanken er å fremme Hjertegod verdier som kan gi positive ringvirkninger i samfunnet. For å få trygge, rause og inkluderende barn som bryr seg, må vi voksne gå foran som gode eksempler.

 

Slider_01

 

 

 

Du er god nok!     Det er lov å bry seg!     Stopp mobbing!        

hjertegod_artikkel_03photo-01lekoglivetGroup Of Children Running In Park2016-05-08 18.59.00 HDRphoto-03

 

Vi har alle et ansvar for fremtidens nye ledere og morgendagens foreldre. Vær med å spre Hjertegode verdier  

Hjertegods verdierJPG                                 håndihåndiverden