Nobel Catering & Conditori sponser Hjertegod Norge

«Hva er viktig for deg når du skal handle mat? Når du skal velge et hotell, eller søke arbeidsplass? Først og fremst vil mange se etter merkevarer og bedrifter de kjenner, eller bedrifter de forbinder med kvalitet. Men hva gjør at et merke eller en bedrift har god kvalitet? Er det kun råvarene de bruker eller leverandørene de benytter?

Gode holdninger er et soleklart kvalitetsstempel! Hjertegod Norge ønsker en holdningsendring i hele samfunnet, og fremmer sitt budskap spesielt mot næringslivet og idretten. De som fremmer gode verdier, vil være vinnerne i fremtiden. Bedrifter som fremmer Hjertegod Norges verdier har et godt kvalitetsstempel. Du er god nok! Stopp mobbing! Det er lov å bry seg!

Dette favner hele samfunnet, både barn, ungdom og voksne. Alle ønsker en endring.»

Nobel Catering & Conditori er en mellomstor bedrift med 2 avdelinger (Østerås og Skedsmo) og 35 ansatte.
Vi har i mange år hatt sterkt fokus på hvordan vi blir oppfattet av våre kunder. Dette går ikke bare på selvfølgeligheter som kvalitet på mat, kaker og service men like mye på hvilke verdier vi har som bedrift. Vi tror dette er viktig nå, men morgendagens ledere vil ha enda større fokus på dette når leverandører velges. Med andre ord er dette lønnsomt også økonomisk.

Når Nobel Catering & Conditori nå går inn som sponsor av Hjertegod Norge gjør vi dette for vi mener dette er viktig og riktig. Det er våre kunder som har gjort dette sponsoratet mulig og vi ønsker at disse også skal føle et eierforhold til Hjertegod Norge. Vi ønsker å kommunisere Hjertegod Norge sin visjon i alle våre kanaler.

Med dette ønsker vi selvsagt å anbefale andre bedrifter å støtte Hjertegod Norge sitt arbeid.
Dette vil være, på alle måter, lønnsomt for din bedrift.

Du er god nok! Stopp mobbing! Det er lov å bry seg!

Med vennlig

Nobel Catering & Conditori AS
Carsten Johansen