HJERTET VÅRT BANKER FOR HJERTEGOD

En Hjertegod virksomhet er et godt sted å være. Et sted der du blir sett og hørt, møter respekt og trives. Et sted der du blir verdsatt som menneske – uavhengig av din historie. En Hjertegod virksomhet fremmer verdiene som er i tråd med Hjertegods verdier:
Du er god nok. Det er lov å bry seg. Stopp mobbing.

En Hjertegod virksomhet er en attraktiv arbeidsplass med stolte medarbeidere. En foretrukket leverandør og samarbeidspartner. Som leder vet du at alt som skjer internt påvirker eksternt. Som f.eks. barn, ungdom, fremtidens ledere og ikke minst morgendagens foreldre.

For å få trygge, rause og inkluderende barn som bryr seg, må voksne gå foran som gode eksempler. Jeg tror fra hjertet at alle kan gjøre noe for noen, alltid. Vi trenger alle å bli mere bevisst på de som vi møter hver dag!

Les historien bak Hjertegod:

11096612_10152756083967063_5257334443101524533_n-2

Min historie er sårbar og uten filter.  ”En førjulsdag for nitten år siden. To nysgjerrige og glade barn venter på julaften. De og jeg er helt uvitende om at denne dagen vil livene våre bli snudd på hodet. Etter å ha levert to nisseklare barn i barnehagen om morgenen kommer det en uro i kroppen min. Det føltes som en klo i brystet. Synet som møtte meg hjemme har jeg i ettertid delvis gjemt og delvis fortrengt. På denne dagen, den 18 desember 1996, fant jeg min gode og nydelige ektemann død. Han hadde begått selvmord og dratt til et sted der jeg ikke kunne nå ham.” (Utdrag fra boken «Selv Himmelen Gråt»)

Siden jeg var liten har jeg hatt et ønske om å gjøre en forskjell. Uansett hvem du er, og hvilken historie du har med deg, tror jeg alle kan bidra og gjøre en forskjell. Mitt ønske har vært å skape noe som gjør at mange kan få det bedre i livet.

Hjertegod er skapt gjennom en lang prosess, og er et resultat av flere minner og hendelser. Jeg er ikke i mål. Hjertegod er i kontinuerlig utvikling. Men jeg vet hvor jeg vil. Til et samfunn hvor alle bidrar i en holdningsendring: Du er god nok. Det er lov å bry seg. Stopp mobbing.

Min pappa var leder i en bedrift i Norge. Han anerkjente og ledet med hodet og hjertet. Han lærte meg om forhandlinger, prosesser og beslutninger, og ble mitt forbilde. Disse barndomsminnene tar jeg med meg inn i arbeidet med Hjertegod.

Hva er det som skjer i samfunnet som gjør at vi altfor ofte ikke klarer å fange opp at  barn, ungdom eller voksne har det vondt? Min historie er ikke unik. Tvert imot. Det skjer hver dag, hele året. Dette ønsker jeg å gjøre noe med. Det er mulig, men resultatet blir enda bedre dersom vi alle ønsker å samarbeide.

Vi trenger hverandre og har ingen å miste. Alle kan bidra. La oss samarbeide.

Jeg oppfordrer til å bidra med å spre Hjertegode verdier. Det er å spre positive ringvirkninger for alle.

 

Du er god nok!    Stopp Mobbing!     Det er lov å bry seg!

 

Ta kontakt