Barna,- det mest verdifulle vi har. Få ned sykefraværet i Norge!

Barna,- det mest verdifulle vi har. Få ned sykefraværet i Norge!

Det er barna som er fremtiden. Morgendagens foreldre og fremtidens nye ledere. Vi leser om mobbeprogram, vanskelige unger, sårbarhet, frykt og fortvilelse. Vi snakker om å være ekte, rause og gode.

Det er det vi sier, – vi voksne!

For vi er voksne, -likevel oppfører utrolig mange seg som unger. Unger som hensynsløst giver på andre så godt vi kan verbalt, eller sender meldinger, baksnakker, utestenger, tråkker på, fryser ut og later som ingen ting! Hersketeknikker. Ren mobbing!

Det er ikke rart at sykefraværet i Norge er høyt, og heller ikke rart at mennesker blir syke. For det blir en når en ikke er sett, ikke opplever verdi, eller er inkludert på jobb.

Det finnes bare en hver av oss. Det er unikt! Så hva om vi endret tankesett og undret oss isteden over hvordan vi kan samarbeide. Hva slags ressurser sitter et annet menneske virkelig med?

Hvor mange fantastiske kollegaer er rundt deg hver dag? Hadde hver enkelt ville tenkt over dette, så ville en mest sannsynlig blitt overrasket. For mennesker kommer i mange forkledninger, og bak hvert menneske er det andre flotte mennesker, og ikke minst deres barn!

Vi har alle et ansvar om å strekke ut en støttende hånd!

For det handler om at det er lov å bry seg! Vi må starte, og vi tenker kanskje at det handler kun om barna. – Ja – alle de vanskelige barna!!  Du har sikkert hørt det! Hvor vanskelig kan det egentlig være?

Det handler ikke om barna, men OSS voksne. Dersom ikke voksne bryr seg om hverandre mer i hverdagen, hvordan i all verden kan barna lære og forstå at fred i verden kan bli en virkelighet?  En slik handling kan skape ringvirkninger for barna på skolen, trening, felles arenaer på hjemmebane. En god start. Start på noe som kan bli bedre. For mange.

For det ER slik at DU er god nok. Du er verdifull, Alle har valg. Velg dagen idag  for å gjøre noe for en annen. Tenk følgende, – bak hver kollega kanskje er det et lite barn.

”Et barn som er  alene ved sitt bord i bedriften. Et barn som trenger en støttende hånd,og  som strekker ut hånden sin.  ”Barnet”  forstår at noen bryr seg,  -at de er god nok. Barnet skal vite at du ikke aksepterer mobbing, og står opp for han eller henne i bedriften” Våger du det?

Mennesker er ikke vanskelige!

 Det finnes ikke vanskelige mennesker.  Alt kan løses med riktig verktøy og programmer. Livet har vist meg skyggesider, mange familieskjebner både i Norge og når jeg bodde i utlandet.

Dersom vi virkelig mener at vi vil redusere mobbing på skolene , så er det nødvendig å tenke annerledes. Idag bruker vi millioner på forebygging som ikke fungerer optimalt for barna. Dette har vist seg gjennom flere tiår, og enda vet vi lite om de skjulte statistikkene som ikke kommer frem i lyset.

Min påstand er at det starter med oss voksne! Dersom du ikke føler deg god nok. Dersom du ikke bryr deg om andre. Dersom du ikke ser at ved pulten på arbeidsplassen så kunne det vært et barn som satt der. Ville du brydd deg da? Ville du strukket ut en hjelpende hånd? Inkludert  barnet til lunsj, og bidra til menneskelige verdier som gir energi og inspirasjon til å ønske å komme hver dag tilbake til jobb.

Det er ikke rart at det er høyt sykefravær i Norge. Verdien for hver enkelt er avgjørende for trivsel. En verdi av å oppleve seg inkludert, involvert, bli sett og smilt til! Være den voksenpersonen som opplever seg som god nok, føler at noen bryr seg, være den som tar med denne følelsen hjem til sine barn. Da skapes det ringvirkninger.

Vi må starte nå, og det haster. Norge vil miste flere gode mennesker, kanskje flere barn vil miste sin pappa, eller mamma. Flere fantastiske flotte ressurser, flere unike skapere og kreative sjeler.

Det er mennesker som skaper resultater i AS Norge. Det er oss det! Vi som er i live. Så brutalt kan det sies. Er det dette som må til for at samfunnet skal våkne opp!

Norge vil redusere sykefravær – når de forstår verdien av de menneskelige verdiene.

Barna gjør som vi gjør! Hvordan vil du at ditt barn skal oppføre seg i  hverdagen?  Hvor god opplever du at du selv er, og hvor mange bryr seg om nettopp deg der du er? Mobbing kommer i mange forkledninger…hvilken forkledning har du selv erfart?

For å få trygge, rause og inkluderende barn som bryr seg,   vi voksne gå foran som gode eksempler!

 Sykefravær vil gå ned når du iverksetter Hjertegod sine verdier i praksis. Programmene som er skapt, vil gjøre en forskjell. Bedriften din vil tjene årsverk på investering med våre programmer. Sykefravær vil være en illusjon i fremtiden!

#DuErGodNOk   #StoppMobbing #DetErLovåBrySeg   #HjertegodNorge   #HjertegodLedelse

 

Tekst. Mette Oskarsen