Alle kan gjøre noe for noen!

gladdame

 Å være en Hjertegod virksomhet handler om verdier. Her har de Hjertegod-verdier, hver dag, hele året.  Slik legges grunnlaget for å skape en kultur som hindrer mobbing og øker trivselen for alle.
Det handler om å ha menneskene i sentrum. Skape en trygg og god dag hvor den enkelte føler tilhørighet, involvering og samhold. Gøy å gå på jobben som fører til redusert sykefravær, og mindre kostnader i form av tapt årsverk. Bak den enkelte er det verdifull kunnskap, og en indre driv når du blir sett og hørt. En hjertegod virksomhet forstår det, og viser respekt til det unike et hvert menneske har.

Mennesker trenger hverandre. La oss gi hverandre vennlig støtte i ryggen, og løfte hvert menneske til en bedre og rausere hverdag. Resultater og suksess skjer når alle lykkes i fellesskap.  

 

 

 

håndihåndiverden