Våkn opp, Norge!

Våkn opp, Norge!

De aller første månedene i det nye året leser vi om stygge mobbesaker, fraskrivelse av ansvar i dette, og brede oppslag i alle nyhetskanaler. Det er trist å registrere at mennesker er så små at de fortsatt ser mulighetene for å skylde på andre. Dette vil fortsette og fortsette.

Min påstand er at det er ingen ting som viser idag at mobbing vil bli redusert i samfunnet vårt. Hverken med det ene eller det andre programmet. Har vi sett noen forbedringer?  Det påropes at igangsetting av tiltak og tettere oppfølging i skolesituasjoner vil vise til bedring for de unges hverdag i skolen!!

Dette handler ikke om noen tiltak. Dette slik jeg ser det handler ene og alene om  bevisstgjøring hos alle mennesker. Hos deg selv, hos den enkelte, om du er skole elev, eller jobber i en bedrift. Om du er barn eller voksen, om du trener eller går tur! Dette handler om en konkret holdningsendring hos alle mennesker.

Det er ikke slik at vi ikke skal bry oss. Det er ikke slik at du ikke skal føle deg god nok. Det er heller ikke slik at mobbing skal vannes, og ingen skal ta ansvar når det skjer fatale hendelser rundt oss.pexels-photo-9816– For noen har et ansvar. Ansvaret når vi ser at noen ikke har det bra. Når vi opplever at noen blir mobbet, og når det observeres at mennesker rundt deg har sin opplevelse at de faktisk blir mobbet! Vi må lytte til de! Neste gang kan det være deg.

Du må bruke din stemme!

Din stemme kan være helt avgjørende om du fanger opp at noen ikke har det bra! Jeg vet av livets erfaringer viktigheten av at mennesker må bry seg mer om hverandre. Hvilke konsekvenser som kan komme i kjølevannet om det ikke blir tatt tak, og hvordan dette vil påvirke livene for de rundt.

Jeg tror ikke isfjellet har kommet til syne ennå. Alt det vi hører om i dagens media er kun en start. En start fordi vi våger å snakke høyt om mobbing. Vi tør å fortelle vår historie om hvor sårbare vi alle mennesker er. For det er nettopp det vi er, – alle kan bli rammet. Når flere og flere forteller sin historie om hvordan de egentlig har det og hvordan de egentlig har det der de jobber eller trener.

Det må skje en holdningsendring. En prosess hvor vi skaper en bevisstgjøring om at alle mennesker er gode nok. Vi må vise andre at vi tror på de, og at de ikke er alene. For du er ikke alene. Det finnes tusenvis i Norge. Barn, ungdom, voksne som sitter på sine leie historier.

Dere vil bli overrasket over hvor mange og hvem som kommer frem. Vi har ikke sett isfjellet ennå. Dette er kun starten på en større bølge. Våkn opp, Norge – det handler om morgendagens foreldre, det er fremtidens ledere – og det er ditt liv.pexels-photo-13918Alle kan gjøre noe for noen. Uansett. Husk at du er god nok og uendelig verdifull. Du må aldri tro noe annet.

Jeg tror på deg!

Bli med på å endre et samfunn hvor mennesker bryr seg mer om hverandre. Skaper trygghet og viser sårbarhet. Den ekte siden av hvem du er. Vi er alle like. Det å ta samfunnsansvar gjelder oss alle.

Du er god nok!  Stopp Mobbing!  Det er lov å bry seg!

Skrevet av, Mette Oskarsen